<s id="yeeuw"><object id="yeeuw"></object></s>
 • <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"><label id="yeeuw"></label></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <samp id="yeeuw"><s id="yeeuw"></s></samp>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>

  說明

  說明

  感謝您閱讀Sketch中文版手冊,本手冊適合所有初學者及高級使用者。

   

  此手冊譯自Sketch官方文檔,且與Sketchapp.com官方文檔保持同步更新(最近更新日期:2016年7月11日)。

  如有對手冊有任何疑問或建議,歡迎發信至hixulei@gmail.com。

  手冊中文版由JingDesign Team 靜電翻譯,本手冊歡迎轉載,但請務必取得譯者許可。

   

  鏈接與資源

  · 官方網站:http://www.sketchapp.com/

  · 官方支持網頁:http://sketchapp.com/support/

  · 中文社區:http://www.sketchchina.com/

  · Sketch素材站:http://sucai.sketchchina.com/

   

  鳴謝

  感謝以下朋友對手冊的貢獻及修正(排名不分先后):@黃小豆,@i.ucfan.cn,@灰灰

   

  下一篇:概述
  我喜欢你男朋友很久了
  <s id="yeeuw"><object id="yeeuw"></object></s>
 • <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"><label id="yeeuw"></label></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <samp id="yeeuw"><s id="yeeuw"></s></samp>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>