<s id="yeeuw"><object id="yeeuw"></object></s>
 • <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"><label id="yeeuw"></label></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <samp id="yeeuw"><s id="yeeuw"></s></samp>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  设计师自学之路

  广告服务与赞助

  为了更好的发展网站为广大设计师/企业服务,同时给UI设计企业和UI设计个人团队提供一个宣传平台,我们接受设计界的广告赞助,希望通过这样的途径产生收入减轻网站在服务器投入的负担。 因为本站属于个人网站,所以不能开发票。

  赞助广告注意事项:

  1、广告图片自备。

  2、所有广告禁止”最*”"推荐”等过度夸大含糊词语,本站不敢对用户不负责,更不会为了广告赞助费用而一起欺骗用户。

  3、先付款后上广告,本站不欺骗,不要高价,不做测试,不承诺多少点击和效果,不保证可以带来多少利润。

   

  ?联系方式

  邮箱:mobileui@163.com(请注明来意)。

  QQ:116155678(请注明来意)。

   

  我喜欢你男朋友很久了
  <s id="yeeuw"><object id="yeeuw"></object></s>
 • <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"><label id="yeeuw"></label></blockquote>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>
  <samp id="yeeuw"><s id="yeeuw"></s></samp>
  <blockquote id="yeeuw"></blockquote>